More Website Templates @ TemplateMonster.com - September 23, 2013!

Parcul Național Munții MăcinuluiMunții Măcinului sunt situați în sud-estul României, respectiv în nord-vestul Dobrogei, în județul Tulcea, între Valea Dunării, Valea Luncaviței și înșeuarea Cerna-Horia, fiind încadrați între 28º07´ și 28º27´ long. E, respectiv 45º01´ şi 45º21´ lat. N. În partea de vest și sud-vest a parcului, accesul se face de pe drumul național 22D, între localitățile Măcin și Horia. La nord se află drumul european E87, între localitățile Măcin-Jijila-Luncavița. Drumul județean dintre comunele Horia și Luncavița permite accesul în estul și nord-estul parcului.

Parcul Naţional Munţii Măcinului are o suprafaţă de 11.151,82 hectare, şi este împărţit în două zone: Culmea Pricopanului şi Munţii Măcinului.

Munţii Măcinului sunt cei mai vechi munţi din România, rezultat al orogenezei Hercinice.Peisajele caracteristice din Munţii Măcinului sunt asemănătoare cu cele forestiere din sudul Europei datorită prezenţei pădurilor submediteraneene şi balcanice, precum şi cu stepele euroasiatice, definite de vegetaţia saxicolă, răspândită în această zonă pe cea mai întinsă suprafaţă din Dobrogea şi România.

Originalitatea peisagistică este conferită îndeosebi de formaţiunile granitice megalitice, ca şi de contrastul între vegetaţia forestieră mezofilă şi pajiştile stepice xerofile. Procesele de dezagregare a rocilor sunt active, având ca rezultat surprinzătoare peisaje arhaice. Caracterul reprezentativ al acestor munţi la nivel naţional este conferit de existenţa a trei etaje de vegetaţie caracteristice pentru Podişul Dobrogei, constituite din pădurile mezofile de foioase balcanice, pădurile xeroterme submediteraneene şi silvostepă cu păduri submediteraneene. Climatul acestor munţi a determinat o varietate specifică, unică în Europa, cu interferenţa tipurilor ecosistemice pontico - submediteraneene, central europene şi asiatice, fapt ce conferă Munţilor Măcin atributul de sinteză în miniatură a două continente – Europa şi Asia.

Fauna Munţilor Măcin, mai puţin studiată, se caracterizează printr-o mare diversitate şi o importanţă deosebită, datorită prezenţei unor specii rare şi protejate, prin reglementările internaţionale.
Acest paradis al biodiversităţii adună:
- Peste 1770 de specii de plante, dintre care 72 sunt protejate ca fiind rare sau vulnerabile, iar 27 de specii sunt endemice pentru regiune;
- 181 specii de păsări, dintre care 37 sunt strict protejate la nivel internaţional, fiind menţionate în Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna;
- 47 de specii de mamifere;
- 1436 specii de insecte identificate, cu peste 900 de specii de fluturi;
- 11 specii de reptile;
- 7 specii de amfibieni.

Trasee turistice:

 • Traseul pentru Turism Ecvestru
 • Traseul Culmea Pricopanului
 • Traseul Vârful Crapcea
 • Traseul tematic Munții Măcinului
 • Traseul Țuțuiatu
 • Traseul Dealul cu Drum
 • Traseul Cozluk
 • Traseul Valea Vinului
 • Traseul pentru cicloturism
 •  


  Decanter 1800 Winery & Vineyard Toscana, Italy